TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích

Trưởng phòng

Giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp

 • Bác sỹ đa khoa
 • Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

Công việc đang phụ trách:

 • Phụ trách chung công việc trong phòng, đặc biệt quản lý các hoạt động liên quan đến hợp tác phát triển và đối ngoại.
nnb@huph.edu.vn 
 

ThS. Đinh Thị Biên Thùy

Phó trưởng phòng

 • Cử nhân và Thạc sỹ, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

ThS Thùy đang phụ trách:

 • Điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài nhà trường
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động chung
 dtbt@huph.edu.vn

TS. Dương Minh Đức

Cán bộ kiêm nhiệm, giảng viên Khoa Các Khoa học xã hội - Hành vi và Giáo dục sức khỏe

 • Cử nhân Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng
 • Tiến sỹ y khoa, Đại học Uppsala, Thụy Điển

TS. Đức đang phụ trách:

 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác - phát triển
 • Hỗ trợ các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài
 • Hỗ trợ xây dựng và quản lý phần mềm của phòng HTQT

Tham gia các hoạt động giảng dạy của bộ môn  Sức khỏe sinh sản, Khoa Khoa học xã hội – Hành vi & Giáo dục sức khỏe

dmd@huph.edu.vn
 

CN. Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

 • Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

CN Huyền đang phụ trách:

 • Điều phối các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài.
 • Hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài.

Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.

 nth6@huph.edu.vn
 

ThS. Lê Thị Thanh Hà

Chuyên viên

 • Cử nhân, Đại học Mỏ - Địa chất
 • Thạc sỹ, Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh   

ThS Hà đang phụ trách:

 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác - phát triển
 • Hỗ trợ điều phối các đoàn quốc tế đến thăm và hoạt động của nhà trường ở nước ngoài
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động quan hệ công chúng
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.
ltth2@huph.edu.vn