TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Truyền thông

Hoạt động Truyền thông của Trường Đại học Y tế công cộng bao gồm các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm quảng bá các hoạt động, PR hình ảnh ra bên ngoài để thu hút sự đầu tư của đối tác, thu hút sinh viên và các nhà tuyển dụng, nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng rất chú trọng tới hoạt động truyền thông nội bộ bởi Nhà trường ý thức được rằng việc duy trì, tăng cường quan hệ tốt đẹp trong nội bộ tạo nên sức mạnh nội lực, là một trong những nhân tố quyết định giúp Nhà trường đạt được mục tiêu chiến lược cũng như vượt qua những khó khăn, khủng hoảng. Hiện nay, nhà trường đã và đang thực hiện chiến lược truyền thông lâu dài thông qua nhiều kênh và phương pháp truyền thông giúp quảng bá thương hiệu và hình ảnh.