TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích

 • Job
  Trưởng phòng
 • Specialized
  Tiến sĩ Y tế công cộng
 • Experience
 • Email

TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích

Trưởng phòng

Giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp

 • Bác sỹ đa khoa
 • Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

Công việc đang phụ trách:

 • Phụ trách chung công việc trong phòng, đặc biệt quản lý các hoạt động liên quan đến hợp tác phát triển và đối ngoại.
nnb@huph.edu.vn