Ths. Đinh Thị Biên Thùy

 • Job
  Phó trưởng phòng
 • Specialized
  Thạc sỹ Báo chí & Tuyên truyền
 • Experience
 • Email

ThS. Đinh Thị Biên Thùy

Phó trưởng phòng

 • Cử nhân và Thạc sỹ, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

ThS Thùy đang phụ trách:

 • Điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài nhà trường
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động chung
 dtbt@huph.edu.vn