CN. Nguyễn Thành Duy

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Kỹ sư địa chất
 • Experience
 • Email

CN Nguyễn Thành Duy

 
Kỹ sư địa chất - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 
CN. Duy phụ trách: 
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác - phát triển
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động quan hệ công chúng
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.

 

ntd2@huph.edu.vn