CN. Nguyễn Thanh Huyền

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Cử nhân, Đại học Ngoại Thương
 • Experience
 • Email

CN. Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

 • Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

CN Huyền đang phụ trách:

 • Điều phối các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài.
 • Hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài.

Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.

 nth6@huph.edu.v