ThS. Lê Thị Thanh Hà

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Thạc sỹ, Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh
 • Experience
 • Email

 

Chuyên viên

 • Cử nhân, Đại học Mỏ - Địa chất
 • Thạc sỹ, Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh   

ThS Hà đang phụ trách:

 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác - phát triển
 • Hỗ trợ điều phối các đoàn quốc tế đến thăm và hoạt động của nhà trường ở nước ngoài
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động quan hệ công chúng
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.
ltth2@huph.edu.vn