TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích (nnb@huph.edu.vn)

     Trưởng phòng

     Giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp

      - Bác sỹ đa khoa

      -Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

     Công việc đang phụ trách:

       - Phụ trách chung công việc trong phòng, đặc biệt quản lý các hoạt động liên quan đến hợp tác          phát triển và đối ngoại.

 
     

     ThS. Lê Thị Thanh Hà (ltth2@huph.edu.vn)

     Chuyên viên

     Cử nhân, Đại học Mỏ-Địa chất

     Thạc sĩ,  Đại học Huddersfield

     Công việc đang phụ trách: 

     - Điều phối các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài

     - Hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài 

     - Hỗ trợ điều phối các đoàn khách quốc tế đến và làm việc tại trường, thủ tục visa cho sinh viên

 

     CN. Trần Thị Bích Liên (ttbl@huph.edu.vn)

    Chuyên viên

     Cử nhân, Học viện ngoại giao

     Công việc đang phụ trách:

     -  Phụ trách truyền thông nội bộ, truyền thông bên ngoài nhà trường.

     - Phụ trách quảng bá tuyển sinh 

     - Phối hợp tổ chức sự kiện