Quyết định số 1805/QĐ-ĐHYTCC ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Quy định sản xuất và quản lý sản phẩm truyền thông/quà tặng/bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Y tế công cộng

Chi tiết Quy định xem tại mục Tài liệu dùng chung - Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử Voffice./.