CN. Lê Tuấn Tú

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

CN. Lê Tuấn Tú (ltt2@huph.edu.vn)

Chuyên viên

Cử nhân, Học viện Ngân hàng

Công việc đang phụ trách:

- Điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ (cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên)

- Điều phối và triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá đào tạo và khoa học công nghệ

- Quản trị nội dung và đăng tải thông tin trên website và facebook của nhà trường

- Điều phối tổ chức các sự kiện chung của nhà trường