CN. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

CN. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (ntxq@huph.edu.vn)

Chuyên viên

Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

Công việc đang phụ trách:

- Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng

- Điều phối các hoạt động liên quan đến ấn phẩm của nhà trường

- Điều phối các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế

- Điều phối tổ chức các sự kiện theo kế hoạch năm học