CN. Nguyễn Thanh Huyền

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

CN. Nguyễn Thanh Huyền (nth6@huph.edu.vn)

Chuyên viên

Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

Công việc đang phụ trách:

- Điều phối và triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá dịch vụ (phòng khám đa khoa, trung tâm xét nghiệm)