• Liên kết đào tạo là một trong những hoạt động được Nhà trường chú trọng trong chiến lược phát triển hợp tác quốc tế. Cho tới nay, Nhà trường đã và đang thực hiện chương trình liên kết đào tạo các môn học với tropEd, các chương trình học được kiểm định AUN. Đây là các chương trình uy tín, chất lượng cao, nhận được sự đánh giá cao của các nhà tuyển dụng và xã hội.
  • Trường Đại học Y tế công cộng đã và đang đẩy mạnh thu hút lưu học sinh sang học tập dài hạn tại Trường đến từ các quốc gia như Lào, Campuchia, Mông Cổ, Hàn Quốc. Trường đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ Quán các nước Lào, Campuchia, Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện tốt công tác quản lý và giảng dạy  Lưu học sinh trong đó có Lưu học sinh theo diện Hiệp định và  Lưu học sinh theo diện tự túc kinh phí.
  • Trường Đại học Y tế công cộng  phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và nâng cao triển vọng nghề nghiệp của sinh viên, phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Việt Nam. Trường đã tổ chức thành công các chương trình trao đổi sinh viên , hợp tác với các trường đối tác như Đại học Uppsala – Thụy Điển. Trong những năm gần đây, số lượng giảng viên và sinh viên trao đổi tới làm việc tại Trường và gửi sang các nước bạn không ngừng tăng lên.