CN. TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

  • Job
    CHUYÊN VIÊN
  • Specialized
  • Experience
  • Email

CN. Trần Thị Bích Liên (ttbl@huph.edu.vn)

    Chuyên viên

     Cử nhân, Học viện ngoại giao

     Công việc đang phụ trách:

     -  Phụ trách truyền thông nội bộ, truyền thông bên ngoài nhà trường.

     - Phụ trách quảng bá tuyển sinh 

     - Phối hợp tổ chức sự kiện