1. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
  2. Quy trình tiếp nhận và quản lý khách quốc tế vào gặp gỡ, làm việc với trường đại học y tế công cộng
  3. Quy trình hỗ trợ xin visa cho khách quốc tế và ban giám hiệu
  4. Quy trình tiếp nhận và quản lý sinh viên quốc tế
  5. Quy trình quản lý đoàn đi công tác nước ngoài
  6. Quy trình lễ tân
  7. Quy trình hỗ trợ các hoạt động hợp tác, phát triển
  8. Quy trình quản lý chương trình dự án viện trợ nước ngoài
  9. Quy trình đăng tải thông tin trên trang chủ, subweb, bản tin nội bộ
  10. Quy trình tổ chức sự kiện 
  11. Quy trình sản xuất và quản lý sản phẩm truyền thông/ quà tặng/bộ nhận diện thương hiệu