Nhằm tăng cường nhận thức về đánh giá công nghệ, kinh tế dược và nâng cao năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam” với các thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian:  Ngày 27/11/2018
  • Địa điểm:  Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Mục tiêu hội thảo:
  1. Trình bày và thảo luận các vấn đề quan trọng (chính sách, hướng dẫn, phương pháp…) có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại và trong tương lai
  2. Chia sẻ kết quả của các nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam
  3. Tăng cường kết nối và phát triển hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam

Thành phần tham dự:

Khoảng 400 đại biểu quốc tế và trong nước đến từ Bộ y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở y tế, Bệnh viện (tuyến TW, tỉnh, huyện, công, tư), Trường đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Các Tổ chức quốc tế (WHO, WB, UN…), các công ty dược phẩm, trang thiết bị y tế, các học viên sau đại học chuyên ngành quản lý y tế và quản lý bệnh viện…

Kết quả mong đợi:

  • Nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ y tế của các bên liên quan tai Việt Nam được nâng cao
  • Giải pháp và kế hoạch thực hiện để giải quyết các vấn đề cấp bách có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam được đưa ra
  • Kế hoạch hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam được xây dựng